دکلمه صوتی زیبای آشنای دیرین

همسر اجباری


تو را کجا بیابم که روزی تنها تو را می پرستیدم…
روزی، عشق تو بودی
جان تو بودی
نفس تو بودی
و دلیل زندگی ام…
ولی…
حالا…
رفتی و من، در این دنیای بی رحم تنها ماندم.
تنهایم گذاشتی همانند خیلی های دیگر
همانند مردان نامرد دیگر

دکلمه صوتی زیبای آشنای دیرینSource link