دانلود رمان من و بقچه ی ارزشمندم ویژه نگاه دانلود


دانلود رمان من و بقچه ی ارزشمندم ویژه نگاه دانلود

دانلود رمان من و بقچه ی ارزشمندم ویژه نگاه دانلود

نیلوفر آمین، استاد خط آموزشگاه شهر، تفکر و دل‌مشغولى‌هاى خاص خود را دارد. دخترى عادى و

معمولى با قلبى بزرگ. عشق وافر او به برادرش، کیان، تمام زندگی‌اش را پر کرده است.
حضور فرحناز، هنرآموز خط، زندگى نیلوفر را دست‌خوش تغییر شیرینى مى‌کند. و در این میان یک تماس

تلفنى و یک صدا آغازگر بزرگ‌ترین تحول زندگى نیلوفر در آستانه سی‌سالگى مى‌شود.

سخنی با خوانندگان محترم:
قبل از خواندن این رمان نیاز بود، مطلبی عنوان شود. نیمی از ماجراها و شخصیت‌ها، برگرفته از واقعیت

است و باورپذیری یا نپذیرفتن آن به اختیار خواننده است.
با تشکر.
***

دانلود رمان من و بقچه ی ارزشمندم ویژه نگاه دانلود

می‌توان تمام هستی را در نگاه یکی دید.
می‌توان تمام هستی را برای یک تن خواست.
می‌توان تمام هستی را برای یک تن داد.
می‌توان با یک تن، صاحب تمام هستی شد.
می‌توان قدرت خالق را، در یک تن دید.
می‌توان با آن یک تن، فریاد زد:
خدایا تو بهترینی؛ چون بهترین را داری.
می‌توان در عین نداشتن، با یک تن، تمام هستی را در دست داشت.
می‌توان آن یک تن را در یک بو، یک صدا، یک چهره و یک حس یافت.
می‌توان تمام هستی را برای یک تن داد.
و
می‌توان به‌خاطر خدا، آن تن را داد؛
اما
می‌توان ای خدا، به جای آن یک تن، تن و جان مرا خواهی؟
که
می‌توان برای یک تن جان داد!

پیشنهاد : دانلود رمان همنشین صخره ها ویژه نگاه دانلود

قسمتی از داستان :

– استاد میشه من فقط براى سرمشق بیام؟
– چرا؟ مشکلى هست؟
– تا ساعت دو دانشگاهم، برم خونه ناهار بخورم بیام شده چهار.
کمى به چهره‌اش خیره شدم. شیرینى و ادب خاصى بر صورت و صداش حاکم بود.
– اسمتون، رشته تحصیلى؟
ابروش با حیرت بالا رفت؛ اما مسلط گفت:
– فرحناز مهربان هستم، دانشجوى رشته ادبیات فارسى دانشگاه دولتى.
نگاهش تو چشم‌های چپ‌شده‌ی من افتاد و هردو خندیدیم.
– باشه خانم دانشجوى ادبیات دانشگاه دولتى، شما مى‌تونی فقط براى سرمشق بیای.
خانم احمدى وارد شد و با «خسته نباشین» پایان کلاس رو اعلام کرد.
کیان رو بیرون آموزشگاه ندیدم. آروم به سمت ابتداى فرعى رفتم و وارد خیابون اصلى شدم.

مهربان هم منتظر اتوبوس بود. سرى براى هم تکون دادیم. براى تاکسى دست بالا بردم.

پیشنهاد : دانلود رمان من به عشق و جزا محکومم ویژه نگاه دانلود

دانلود رمان من و بقچه ی ارزشمندم ویژه نگاه دانلود

(5)میانگین امتیاز از(2)رأی(100%)
Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *